Shah Marai/AFP/Getty Images

De route naar de zelfstandigheid voor Afghanistan

KABOEL – De Brusselse Conferentie over Afghanistan van deze week is een belangrijke mogelijkheid om een routekaart voor de toekomst van het land te creëren. Hoewel de huidige weg van Afghanistan tot enige vooruitgang heeft geleid, is het lang niet de meest rechtstreekse route naar welvaart – niet in de laatste plaats vanwege grote tekortkomingen in de levering van hulp en in het binnenlands bestuur.

Sinds de verkiezing van president Ashraf Ghani in 2014 is de hulpstroom naar Afghanistan scherp gedaald. En de ontvangen hulp werd niet altijd geleverd op een manier die werkelijk van pas kwam bij de opbouw van de staat, met internationale donoren die de Afghaanse regering grotendeels links lieten liggen, teneinde specifieke op zichzelf staande projecten te kunnen steunen. Van 2002 tot 2010 werd 82% van de $56 mrd aan hulp die aan Afghanistan werd geleverd besteed via niet-statelijke instellingen.

Er was wel enige rechtvaardiging voor deze aanpak. Donoren geloofden dat de Afghaanse staat te zwak en te corrupt was om hun geld effectief te kunnen besteden. En ze zaten er niet helemaal naast: patronage en corruptie blijven welig tieren in Afghanistan.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/i6vDDs0/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.