0

Širokopásmové osvobození

NOVÉ DILLÍ – V červenci jsem se ocitl mezi 30 muži a ženami z celého světa – ministry vlád, úředníky, techniky a strategickými mysliteli –, kteří se sešli v Ženevě na půdě Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), aby diskutovali o tom, jak širokopásmový přístup k internetu může změnit svět k lepšímu. Tato „Komise pro širokopásmový internet“ (Broadband Commission) zasedala pod předsednickým vedením rwandského prezidenta Paula Kagameho a mexického telekomunikačního magnáta Carlose Slima.

ITU, orgán Organizace spojených národů, zřídila komisi ve spolupráci s UNESCO a společné předsednictví nebylo náhodné. OSN si uvědomuje, že má-li se informační revoluce dále rozvíjet, bude zapotřebí společného úsilí veřejného a soukromého sektoru. Generální tajemník ITU Hamadoun Touré to vyjádřil takto: „V jedenadvacátém století budou mít finančně dostupné a všudypřítomné širokopásmové sítě zásadní význam pro společenskou a ekonomickou prosperitu, tak jako sítě dopravní, vodovodní a elektrické.“

Švýcarský spisovatel a dramatik Max Frisch kdysi techniku odmítl jako „umění uspořádat svět tak, abychom s ním nemuseli přijít do styku“. Dnes je však technika nezbytná pro účinnou účast na dění ve světě. A přestože lidstvo nemůže žít z techniky samotné, platí, že informační revoluce osvobodila miliony lidí.

Informace osvobozují v tradičním politickém smyslu slova: šíření informací má přímý dopad na míru zodpovědnosti a transparentnosti, jíž se musí vyznačovat vlády, chtějí-li přežít.