10

Zběhové z bitvy o Británii

SAINT PIERRE D’ENTREMONT, FRANCIE – Za neradostných poměrů po plebiscitu o brexitu ve Spojeném království se zdá, že dřívější zastánci setrvání v EU úplně vzdali boj o budoucnost své země. Ještě horší je, že mnozí jako by přijali zásadní premisu kampaně za odchod z EU: že v Británii je příliš mnoho Evropanů.

To změnilo rámec debaty k horšímu a vede to k beznadějné projekci snění do dalších úvah: možná že Británie nepřijde o velkou část přístupu na trh, sešněruje-li přistěhovalectví občanů EU. Možná že EU sama ustoupí od volného pohybu pracovních sil ve snaze udobřit si Británii. Možná že EU zavede zvláštní výjimky na ochranu britského univerzitního sektoru nebo bude k Británii přistupovat jako k Lichtenštejnsku, mikrostátu s přístupem na jednotný trh.

Ve skutečnosti platí, že pokud zastánci setrvání přijmou argument, že by si Británie měla držet Evropany od těla, Spojené království – či alespoň Anglie a Wales, jestliže proevropské Skotsko a Severní Irsko odejdou – míří k „tvrdému“ brexitu, nejen z unie, ale i z evropského jednotného trhu. Pokud se tak stane, zemi to vyjde draho. V úplnosti jsou důsledky neznámé, ale lze očekávat, že budou bolet mnoho lidí a poškodí mnoho institucí.

Je opodstatněné tvrzení, že Británii zaplnila náplava z ostatních členských států EU? Následující graf ukazuje procento přistěhovalců z EU v každé členské zemi. Británie je v horní části žebříčku, ale je na tom srovnatelně s mnoha dalšími členy EU a ani zdaleka nemá nejvíc přistěhovalců z EU v přepočtu na obyvatele. Třeba v Irsku je podíl přistěhovalců z EU na celkové populaci dvojnásobný.