0

Jak znovu ozdravit Světovou zdravotnickou organizaci

CAMBRIDGE: Mnoho otázek života a smrti, kterým čelí rozvojové země, je možné řešit pouze společnou mezinárodní akcí. Například žádná africká země, sama o sobě, není schopna zdolat zdrcující břímě malárie, nemoci, která si vyžádá snad až 1 milión lidských životů ročně, a která způsobuje okolo 800 miliónů případů onemocnění ročně. Současné vědecké poznatky jsou prostě nedostatečné, aby bylo možno s jejich pomocí této nemoci čelit. Místo toho svět spoléhá na Světovou zdravotnickou organizaci (World Health Organization – WHO), aby sama tento problém vyřešila.

V posledních letech ale Spojené státy a další vlády přiskříply rozpočet WHO k bodu, kde již nemůže dále efektivně nést úděl své globální mise. Je proto bezpodmínečně nutné, aby se nyní vlády celého světa znovu odhodlaly ke zvýšení rozpočtu WHO, jako k jednomu z nejdůležitějších kroků, který je možno vykonat pro věc celosvětového rozvoje a spravedlnosti.

Začněme dvěma body. Za prvé, mnohé z fundamentálních překážek hospodářského rozvoje jsou spíše vědecké, než čistě ekonomické povahy. Všechny mise, které ve světě podnikla Světová banka společně s MMF, nevedly a nevedou ke zdolání malárie či vyřešení problému před léky resistentní tuberkulózy, anebo dokonce překonání nízké zemědělské produktivity ve vyprahlých a neplodných oblastech Afriky. Tyto problémy jednoduše vyžadují nové vědecké a technické přístupy.

Za druhé, potřebné vědecké poznatky nevzejdou ze spoře financovaných laboratoří a universit rozvojového světa. Vývoj nové vakcíny, řekněme například proti malárii, nyní vyžaduje nějakých 300-500 miliónů amerických dolarů. Jen velké farmaceutické společnosti, pracující ve spojení se základními i aplikovanými vědeckými centry celého světa, jen takové společnosti mohou mobilizovat nezbytné prostředky. Rozvojový svět, želbohu, přispívá na celosvětový vědecký pokrok jen nepatrným zlomkem, a velké farmaceutické společnosti všeobecně postrádají patřičné tržní stimuly, které by je nutily investovat do léků proti nemocím, postihujícím chudé obyvatelstvo rozvojových zemí.