Jak začlenit Británii do evropského jádra

BRUSEL – Do jádra Evropské unie dnes kromě šestice původních zakladatelských zemí patří také 15 členských států tvořících Evropskou měnovou unii (EMU). Tyto státy mají konvergující ekonomiky a koordinovanou měnovou a fiskální politiku. Významnou zemí stojící mimo je Velká Británie.

Britské členství v EMU zůstává i nadále velmi žádoucí. Má-li EU učinit pokrok nad rámec omezení daných společnou hospodářskou a měnovou politikou a vyvíjet obrannou a bezpečnostní politiku, jakož i společnou politiku zahraniční, musí být Británie u toho. Výkyvy měnového kurzu mezi britskou librou a eurem pokřivují tržní síly mezi jednotlivými členskými státy, a občas mají negativní dopad dokonce i v Londýně. A pokud eurozóna začne uplatňovat ještě větší moc, riskuje Británie z dlouhodobého hlediska vážnou izolaci.

Ostatní evropské země však zároveň musí pochopit britské argumenty ve prospěch zachování vlastní měny, a to vzhledem k významu Londýna jakožto mezinárodního finančního centra a jeho privilegovaným vztahům s více než 50 zeměmi Commonwealthu. Eurozóna by proto měla Británii nabídnout čestný kompromis, v jehož rámci by se tato země směla stát plnoprávným členem EMU a mít vlastní křeslo ve všech jejích institucích, jako jsou Evropská centrální banka (ECB) a ministerská Euroskupina, a současně by si ve styku s třetími zeměmi směla zachovat libru.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Xv2VK8g/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.