11

Brexit v překrásném novém světě

BRUSEL – Co se týče bilaterálního obchodu, zisky a ztráty jsou rozloženy asymetricky mezi větší a menší ekonomiky. V ideálních časech by to pro Spojené království, usilující o nové obchodní dohody s Evropskou unií a dalšími, nebyla dobrá zpráva. Doba přitom vůbec není ideální.

Ekonomická teorie předpovídá, že vytváření nových obchodních bariér poškozuje obě strany. Ekonomické principy ale také naznačují, že větší ze dvou ekonomik pravděpodobně tratí méně.

V případě cla, například, bude mít nižší poptávka ze strany větší ekonomiky tendenci snižovat ceny zboží, které dováží. Menší ekonomika nejspíš nebude mít dostatečný vliv na celkovou poptávku po zboží, které dováží, a tedy ani na jeho cenu.

Zvýhodnění větší ekonomiky je ještě silnější, co se týče necelních bariér, které často plynou z odlišností v regulačních nařízeních a normách mezi obchodujícími zeměmi. Ve většině případů menší země prostě musí přijmout pravidla té větší.