25

Brexit en de Amerikaans-Britse betrekkingen

NEW YORK – Het besluit om wel of geen deel te blijven uitmaken van de Europese Unie moet uiteraard door het Brits volk en zijn gekozen vertegenwoordigers worden genomen. Maar niet alleen Britse en Europese belangen zullen door de uitkomst van dit referendum worden geraakt, dus het is zowel legitiem als gepast als ook andere partijen hun stem laten horen.

Laat mij als buitenstaander, met een belang bij wat er gebeurt, dus mijn recht uitoefenen om een duidelijke mening te ventileren: vanuit mijn gezichtspunt (en dat van veel andere Amerikanen) zou een besluit van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten onwenselijk zijn – zeer onwenselijk zelfs.

Ik ben mij bewust van de ironie die sommigen hier beslist in zullen ontwaren, gezien het feit dat de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten zelf het gevolg was van het vaarwel zeggen door de Amerikaanse koloniën van Groot-Brittannië. Maar dat was toen, en dit is nu, en het vertrek van Groot-Brittannië uit Europa zou door de belangrijkste bondgenoot van dat land met evenveel spijt als zorgen worden begroet.

Daar zijn verschillende redenen voor. Eén reden dat de VS de banden met Groot-Brittannië zo waardeert, heeft te maken met de Britse rol binnen Europa. Groot-Brittannië is niet alleen als bilaterale partner belangrijk, maar ook omdat het land vaker wel dan niet in Brussel standpunten inneemt die geheel – of nagenoeg geheel – overeenkomen met die van de VS.