29

Zpětný brexit?

LONDÝN – Falešné naděje mnoha Britů se začínají střetávat s ekonomickou realitou. Před rokem, kdy těsná většina voličů odhlasovala vystoupení Velké Británie z Evropské unie, tito lidé věřili slibům populárního tisku a politiků podporujících odchod z unie, že brexit nesníží jejich životní úroveň. Během následujícího roku se jim dařilo udržovat tuto úroveň zadlužováním domácností.

Nějakou dobu to fungovalo, poněvadž růst spotřeby domácností stimuloval ekonomiku. Okamžik pravdy pro britskou ekonomiku se však rychle blíží. Jak ukazují nejnovější údaje zveřejněné Bank of England (BoE), mzdový růst v Británií nedrží krok s inflací, takže reálné příjmy začaly klesat.

S dalším pokračováním tohoto trendu v nadcházejících měsících si domácnosti brzy uvědomí, že jejich životní úroveň klesá, a budou tomu muset přizpůsobit své výdaje. A aby toho nebylo málo, zároveň si uvědomí, že se předlužily a že budou muset svůj dluh snížit, což dále omezí spotřebu domácností, která udržovala ekonomiku v chodu.

BoE se navíc dopustila stejné chyby jako průměrná britská domácnost: podcenila dopad inflace a nyní to bude dohánět zvyšováním úrokových sazeb procyklickým způsobem. Kvůli těmto vyšším sazbám se bude dluh domácností splácet ještě hůře.

Britové se rychle blíží k bodu zvratu, jenž charakterizuje všechny neudržitelné ekonomické trendy. Tento bod zvratu označuji za „reflexivitu“ – je to stav, kdy se příčina a následek navzájem spoluutvářejí.

Ekonomickou realitu zesiluje realita politická. Faktem je, že na brexitu tratí obě strany, že je škodlivý pro Británii i EU. Referendum o brexitu změnit nelze, ale lidé mohou změnit názor.

A podle všeho se to už děje. Snaha premiérky Theresy Mayové posílit vlastní vyjednávací pozici vypsáním předčasných voleb se těžce nevyplatila: Mayová ztratila parlamentní většinu a vytvořila v dolní komoře patovou situaci (žádná strana nedisponuje většinou křesel).

Hlavní příčinou porážky Mayové byl její fatální přehmat, když navrhla, aby starší lidé platili značnou část sociálního zabezpečení z vlastních prostředků, zpravidla z hodnoty domu, ve kterém celý život bydleli. Tato „daň z demence“, jak je dnes všeobecně známá, hluboce urazila starší voliče, kteří tvoří jádro premiérčiny Konzervativní strany. Mnozí z nich buď nehlasovali nebo podpořili jiné uskupení.

Rovněž vyšší účast mladých lidí se na porážce Mayové výrazně podepsala. Mnozí z nich hlasovali pro labouristy na protest – ne proto, že by chtěli vstoupit do odborů nebo že podporují labouristického vůdce Jeremyho Corbyna (ačkoliv ten podal v celé kampani nečekaně působivý výkon).

Postoj mladých Britů k jednotnému trhu se diametrálně liší od postoje Mayové a stoupenců „tvrdého“ brexitu. Mladí lidé dychtivě touží sehnat dobře placené pracovní místo, ať už to bude v Británii nebo jinde v Evropě. V tomto ohledu korespondují jejich zájmy se zájmy londýnské City, kde se některé z těchto pracovních míst nacházejí.

Chce-li Mayová zůstat u moci, musí změnit přístup k jednáním o brexitu. A objevují se náznaky, že je připravena to učinit.

Přistoupí-li k jednáním, která započnou 19. června, ve smířlivém duchu, mohla by najít s EU společnou řeč v otázce agendy a dohodnout se na tom, že Británie bude pokračovat jako člen jednotného trhu tak dlouho, dokud nebudou završeny všechny potřebné právní kroky. Pro EU by to byla obrovská úleva, protože by se tím odložil onen zlý den, kdy britská absence vytvoří obrovskou díru do rozpočtu EU. Bylo by to oboustranně výhodné řešení.

Pouze pokud se vydá touto cestou, může Mayová doufat, že přesvědčí parlament, aby schválil veškeré zákony, které musí být v platnosti, jakmile budou rozhovory o brexitu ukončeny a Británie vystoupí z unie. Možná jí nezbude než ukončit neuváženou alianci s Demokratickou unionistickou stranou v Severním Irsku a rázněji se přiklonit ke skotským toryům, kteří jsou zapálenými přívrženci měkčí verze brexitu. Premiérka možná bude muset pykat i za hříchy konzervativců v londýnské čtvrti Kensington v souvislosti s požárem bytového domu Grenfell Tower, kde minulý týden uhořelo nejméně 30 lidí a zřejmě i mnohem více.

Přihlásí-li se Mayová k této platformě, možná by mohla pokračovat v čele menšinové vlády, protože nikdo jiný nebude chtít zaujmout její místo. Završení brexitu by stále trvalo nejméně pět let, během nichž by se uskutečnily nové volby. A pokud by šlo všechno dobře, třeba by obě strany zatoužily vzít se znovu ještě dříve, než se pořádně rozvedly.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.