Donald Tusk and Theresa May Dan Kitwood/Getty Images

EU en Groot-Brittannië zijn allebei gebaat bij een “zachte” Brexit

BERLIJN – De politiek brengt bij iedereen krachtige emoties teweeg. Zelfs de Britten zijn daar, ondanks hun reputatie dat ze hun belangen op een onderkoelde en kalme manier kunnen nastreven, klaarblijkelijk niet immuun voor. Misschien is deze reputatie louter een overblijfsel van het reeds lang geleden verloren gegane Britse imperium. Zij geldt beslist niet voor het Verenigd Koninkrijk van 2017.

Neem de politieke besluiten die de Britten het afgelopen jaar hebben genomen. Vorig jaar juni besloten ze – zij het met slechts een kleine meerderheid – om zich terug te trekken uit de Europese Unie. De vervroegde algemene verkiezingen van vorige maand leverden een uitkomst op die de indruk alleen maar versterkt dat het Britse pragmatisme op zijn retour is.

Die verkiezingen – waarbij de Conservatieven hun meerderheid kwijtraakten, hetgeen resulteerde in een zogenoemd “hung parliament” – duiden erop hoe ver de politieke klasse van de rest van het land verwijderd is geraakt. Groot-Brittannië lijkt niet alleen een politieke en een identiteitscrisis te ondergaan, maar ook een crisis van vertrouwen in zijn politieke en economische elites, die is begonnen met de mondiale financiële crisis van 2008.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/wN7dkRHnl