Jak prolomit demokratické tabu

Náboženské autority v zemích Perského zálivu a v Saúdské Arábii mne často zvou k účasti na setkáních, která se konají s cílem vybízet lidi k dodržování islámské víry a zákona, ale současně se vyhýbají jakýmkoliv debatám souvisejícím s politikou či politickými právy. Moji hostitelé totiž tvrdí, že politická práva jsou vymezována samotnými vládnoucími režimy a ty se drží učení koránu.

Nedávno jsem však dostal pozvánku z Faisalova centra pro islámský výzkum a studie, které mělo zájem, abych pohovořil o demokracii nebo o „dobrém vládnutí“, jak to účastníci nazývali. V Saúdské Arábii bylo toto téma donedávna tabu, neboť tamní režim neposkytuje žádný prostor pro politickou diskusi a nařizuje lidem, aby poslouchali, podrobovali se a otázky vládnutí ponechali na svých panovnících.

Bylo zřejmé, že cílem organizátorů konference je oživit náboženský a politický projev za účelem nalezení střední cesty mezi islámskou vírou a demokracií. Argumentoval jsem tím, že islámská právní věda je slučitelná s demokratickými hodnotami, jak pochopilo mnoho islámských učenců. Každá země, která si zvolila demokracii, se přiblížila k dosažení cílů islámu v podobě rovnosti a sociální spravedlnosti.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/9cE6Q0zcs