7

Cesta úniku pro Brazílii

WASHINGTON – Odvolaná brazilská prezidentka Dilma Rousseffová už není v úřadu, a je tedy úkolem nově zmocněné vlády prezidenta Michela Temera vytáhnout Brazílii z makroekonomické bryndy. Dokáže Temerova vláda drolící se brazilské hospodářství zachránit?

Situace je bezpochyby krušná. Brazílie poslední dobou zažívá nejsilnější smrštění ekonomiky ve své soudobé historii. Tamní HDP na hlavu se letos scvrkne o víc než 10 % oproti roku 2013. Nezaměstnanost vyletěla na víc než 11 %, od ledna 2015 o čtyři procentní body.

Před Brazílií není snadná cesta k oživení, z prosté příčiny: aktuální propad plyne z toho, jak se v posledních letech stupňují dlouhotrvající ekonomické slabiny – konkrétně fiskální rozmařilost a chudokrevný růst produktivity.

Vezměme si fiskální postavení Brazílie, které se od roku 2011 rychle zhoršuje; primární přebytek ve výši 3,1 % HDP ustoupil schodku převyšujícímu 2,7 % HDP, což vedlo k celkovému rozpočtovému schodku ve výši téměř 10 % HDP. Ve skutečnosti byly základy tohoto propadu položeny už dávno.