Bonitní chudé země?

WASHINGTON, DC – V posledních pěti letech vydalo několik nízkopříjmových zemí, jako jsou Rwanda nebo Honduras, své vůbec první dluhopisy pro soukromé zahraniční investory v Londýně a New Yorku. Až donedávna by byl takový krok nemyslitelný, takže první emise dluhopisů nových vypůjčovatelů by se měla pokládat za příznak obrovské důvěry investorů. Zároveň by se však měly rozeznít některé dobře známé varovné signály.

Zhruba 20 „emisních debutů“ vyneslo kolem 12 miliard dolarů při úrokových sazbách, které o pouhého 4,5 procentního bodu převyšují úroveň, již vláda Spojených států vyplácí při splatnosti pět nebo více let. Ve velkém schématu globálních financí je to malá změna, avšak vzhledem k faktu, že mnozí z těchto vypůjčovatelů byli před pouhými deseti lety v tísni nebo v platební neschopnosti a potřebovali odpuštění dluhů, jde o zvlášť působivý obrat.

Přístup nízkopříjmových zemí k soukromým věřitelům však obnáší rizika, která by se měla zdůraznit hned na počátku, než přerostou v bezprostřední hrozby.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/BJv0c2A/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.