Demonstration Sean Gallup/Getty Images

Profijt van klimaateenheid

BONN – Toen Donald Trump een jaar geleden tot president van de VS verkozen werd zeiden sommigen dat het einde van het klimaatakkoord van Parijs nabij was. Toch heeft de laatste ronde van mondiale klimaatgesprekken in Bonn bewezen dat politieke leiders van over de hele wereld geëngageerder aan de overeenkomst zijn dan ooit. Dit is goed nieuws, maar feit blijft dat de toezeggingen van alle landen bij elkaar opgeteld nog niet genoeg zijn om het tij te doen keren – en ons venster om effectief actie tegen klimaatverandering te ondernemen sluit zich snel.

De beslissing van Trump om de VS –  de grootste uitstoter van koolstofdioxide in de wereldgeschiedenis – uit het akkoord van Parijs terug te trekken was een grote klap voor het verdrag. Veel van de nauwste bondgenoten van Amerika – inclusief ons beider landen, de Marshalleilanden en Australië – waren diep teleurgesteld door deze zowel voor Amerika als de rest van de wereld kortzichtige zet.

Maar het is lastig geen moed te putten uit de nieuwe golf van mondiale vastberadenheid die de beslissing van Trump heeft losgemaakt, zowel internationaal als binnen de VS zelf. Bijna elke grote Amerikaanse staat, stad, of firma heeft inmiddels toegezegd om meer te gaan doen om te garanderen dat hun land aan zijn engagementen kan voldoen, ondanks de oppositie van de regering Trump.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/uGTGNEi/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.