child marriage Bangladesh Allison Joyce/Stringer

Návod, jak skoncovat se sňatky dětí

DHÁKA – Když je mladá dívka dotlačena do manželství, mohou škody přetrvávat ještě dlouho po svatbě. Z výzkumů vyplývá, že dívky, které se vdají před dovršením 18 let věku, chodí do školy kratší dobu než jejich později provdané vrstevnice, jsou vystaveny vyššímu riziku domácího násilí a celý život se potýkají s nepříznivými dopady předčasného sňatku na jejich fyzickou a duševní pohodu.

Přesto jsou sňatky dětí v rozvojovém světě i nadále běžnou praxí. Podle organizace UNICEF dnes na světě žije přes 700 milionů žen, které byly provdány před dovršením 18 let. Každá třetí žena ve věkové skupině 20-24 let se vdala nebo uzavřela partnerský svazek ještě jako dítě.

Co lze s touto škodlivou praxí dělat? Bangladéš nabízí možný recept, ale představuje i varovný příklad.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/s7WC9hq/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.