11

Ekonomické souvislosti násilí

KODAŇ – Co je v našem světě největším pramenem násilí? Vzhledem k vytrvalému proudu zpráv o brutálních střetech v Sýrii, na Ukrajině i jinde by mnozí nejspíš řekli že válka. To se ale ukazuje jako veliký omyl.

Zjistit správnou odpověď je důležité, máme-li najít nákladově efektivní řešení tohoto i dalších globálních problémů. Pochopitelně že každý by chtěl zastavit války a násilí, stejně jako bychom chtěli ukončit chudobu, hladovění a globální oteplování a zároveň zajistit vzdělání pro všechny. Vzhledem k omezeným prostředkům však mezinárodní společenství může udělat jen něco. Musíme si stanovit priority a k tomu je dobrá ekonomická analýza nákladů a přínosů.

Mezinárodní společenství pracuje na nových rozvojových cílech pro příštích 15 let a Kodaňský konsenzus požádal některé z předních světových ekonomů, aby předložili hodnocení, které cíle by bylo nejprozíravější zvolit. Je omezování násilí cílem, který zasluhuje prostředky, jež by se jinak mohly vynaložit třeba na snižování míry hladovění? Pokud ano, na které formy násilí by se mělo cílit?

Studie od Jamese Fearona ze Stanfordovy univerzity a Anke Hoefflerové z Centra pro studium afrických ekonomik při Oxfordské univerzitě tvrdí, že násilí uvnitř společnosti – vraždy a hlavně násilí na ženách a dětech – představuje mnohem větší problém než občanské války. V přepočtu na jedno úmrtí v občanské válce dojde při mezilidském násilí k usmrcení devíti osob a na dva mrtvé bojovníky připadá jedno zabité dítě.