Bída obnovitelných zdrojů

MIAMI – Podle generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna „klimatické změny škodí v první řadě a nejvíce chudým“. To je pravda, protože chudí lidé jsou nejzranitelnější a mají nejmenší prostředky na adaptaci. Často však zapomínáme, že současná politika řešení globálního oteplování silně prodražuje energii, což chudým lidem světa škodí daleko více.

Solární a větrná energie byly v roce 2012 dotovány částkou 60 miliard dolarů. To znamená, že svět utratil za energii o 60 miliard dolarů více, než bylo zapotřebí. A protože celkový klimatický přínos činil chatrné 1,4 miliardy dolarů, zbylé 58,6 miliardy se dotacemi v podstatě promrhaly. Biopaliva byla dotována dalšími 19 miliardami, prakticky bez jakéhokoliv klimatického přínosu. Všechny tyto peníze se daly použít ke zkvalitnění zdravotnictví, zaměstnání většího počtu učitelů, vybudování lepších silnic nebo snížení daní.

Donucování lidí, aby kupovali dražší a méně spolehlivou energii, zvyšuje v celé ekonomice náklady a ponechává menší prostředky pro jiné veřejné statky. Ze zprůměrování makroekonomických modelů vyplývá, že celkové náklady na klimatickou ekonomiku EU budou od roku 2020 až do konce století činit 209 miliard eur ročně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wNC5cQg/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.