Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

balvanera1_ERNESTO BENAVIDESAFP via Getty Images_amazonrainforestindigenousfire Ernesto Benavides/AFP via Getty Images

Waarom waardepluralisme cruciaal is voor de duurzaamheid

BONN – Een groot deel van 2019 waren nieuwsuitzendingen en sociale mediaberichten gevuld met verontrustende beelden van bossen die door vlammen werden verzwolgen en verkoolde, dode landschappen, verwoeste huizen en ontheemde mensen achterlieten. Beelden van het brandende regenwoud in Brazilië en elders hebben over de hele wereld krachtige emoties en reacties opgewekt, die een glimp boden van de vele manieren waarop mensen tegen de natuur aankijken en die waarderen. Een duurzame toekomst voor onze planeet en haar bevolking kan alleen worden verwezenlijkt als besluitvormers dit waarde-pluralisme begrijpen en zich daar rekenschap van geven.

Zoals het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, het Intergouvernementele Wetenschaps- en Beleidsplatform over Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) opmerkt in zijn recente Global Assessment Report, “is de natuur van cruciaal belang voor het menselijk bestaan en een goede levenskwaliteit.” Toch slagen beslissingen over het gebruik van onze steeds fragielere natuurlijke hulpbronnen en de manieren waarop we die kunnen beschermen er dikwijls niet in zich rekenschap te geven van alle manieren waarop verschillende gemeenschappen waarde aan de natuur hechten.

Gelukkig is een groep toonaangevende mondiale wetenschappers onlangs bijeengekomen in Vitoria-Gasteiz in het Baskenland – de “groene hoofdstad” van Europa in 2012 – om een nieuw IPBES-rapport te bespreken dat zich zal richten op “de verschillende natuurwaarden.” Deze binnenkort te verschijnen “Values Assessment” zal de meest robuuste bevindingen tot nu toe presenteren over hoe diverse gemeenschappen de natuur verschillend waarderen, en hoe natuurlijke systemen ons allemaal ten goede komen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/9e0LdJInl;

Edit Newsletter Preferences