1

Průkopníci vakcín v rozvíjejícím se světě

SEATTLE – Očkování dělá divy. Vakcíny předcházejí vzniku nemoci, což je lepší než následná léčba. Jsou také relativně levné a snadno se aplikují. Přesto je miliony dětí nedostanou. To mě odjakživa ohromovalo. Když jsme před 15 lety založili Nadaci Gatesových, měli jsme za to, že všechna samozřejmá opatření už se dělají a že se budeme muset věnovat nákladným a neověřeným řešením. Ve skutečnosti je stále jednou z nejvyšších priorit zajišťování základního očkování.

Při pohledu vpřed jsem optimističtější než kdy dřív ohledně pokroku, jehož v roce 2014 můžeme dosáhnout díky schopnosti vakcín zajistit všem dětem – ať žijí kdekoli – zdravý vstup do života. Máme nové prostředky od štědrých dárců z celého světa. Vyvíjíme nové a lepší vakcíny na ochranu dětí před smrtelnými nemocemi. A hledáme inovativní způsoby, jak je distribuovat, zejména v nesnadno dostupných oblastech.

Jedním z nejzajímavějších – a často přehlížených – směrů vývoje celosvětového úsilí o zajištění dostupnosti očkování pro všechny děti je narůstající role dodavatelů vakcín z rozvíjejících se zemí. Země jako Brazílie, Čína a Indie už dlouho zápasí s mnoha vlastními zdravotnickými a rozvojovými obtížemi a dosahují obrovských pokroků. Teď svých zkušeností a odborných kapacit využívají, aby k podobným pokrokům pomohli dalším zemím.

O mnoha farmaceutických společnostech, které se zařadily mezi nejpřínosnější partnery v oblasti globálního zdravotnictví, jste nejspíš ještě neslyšeli; jmenujme jen namátkou: Serum Institute of India, Bharat Biotech, Biological E, China National Biotec Group a Bio-Manguinhos. Zapojením téhož novátorského ducha, který rozvíjející se trhy proměnil ve výrobn�� uzly veškerého zboží od aut po počítače, získaly tyto společnosti prim v zásobování světa kvalitními a lacinými vakcínami.

Zostřená konkurence a nové výrobní postupy, jež tyto společnosti vytvořily, přinesly možnost ochránit dítě před osmi významnými chorobami – mimo jiné tetanem, černým kašlem, obrnou a tuberkulózou – za necelých 30 dolarů. Serum Institute vyrábí větší objem vakcín než kterákoli jiná společnost na světě a plní klíčovou úlohu při snižování nákladů a zvyšování celkových objemů.

Díky úsilí těchto dodavatelů a jejich úzké spolupráci s aliancí GAVI, nadnárodními výrobci vakcín a mezinárodními dárci se očkuje víc než 100 milionů dětí ročně – víc než kdy dřív. Jak budou na trh vstupovat další dodavatelé a inovativními výrobními postupy budou podněcovat konkurenční soupeření, ceny pravděpodobně ještě dále klesnou.

Vezměme si pokrok, jehož bylo dosaženo spásnou pentavakcínou, která dítě ochrání před záškrtem, tetanem, černým kašlem, žloutenkou typu B a bakterií haemophilus influenzae typu B (Hib) – vše jednou dávkou. Když ji aliance GAVI představila v roce 2001, existoval jediný dodavatel a dávka stála 3,50 dolaru. Jak poptávka po vakcíně rostla, GAVI motivovala ke vstupu na trh další dodavatele a cena strmě klesla. Dnes existuje pět dodavatelů a indická farmaceutická společnost Biological E letos oznámila, že tuto vakcínu bude nabízet za pouhých 1,19 dolaru za dávku.

Jsme také svědky toho, že rozvíjející se země investují do biomedicínských technologií, aby zajistily nové vakcíny pro rozvojové země. Indický Úřad pro biotechnologie a společnost Bharat Biotech oznámily letos plán dát do distribuce novou vakcínu proti rotaviru – příčině úmrtí statisíců dětí – za cenu jednoho dolaru za dávku, tedy výrazně levněji oproti současným vakcínám. Čínská biotechnologická firma zase v říjnu získala od Světové zdravotnické organizace souhlas, aby na trh uvedla zdokonalenou vakcínu chránící děti před japonskou encefalitidou. Ještě týž měsíc Bio-Manguinhos, přední brazilské centrum zaměřené na biomedicínský výzkum a vývoj, ve spolupráci s Nadací Gatesových oznámilo plán na vytvoření kombinované vakcíny proti spalničkám a zarděnkám.

Když jsem se před 15 lety začal ve světovém zdravotnictví angažovat, taková oznámení byla velmi vzácná. Odvětví vakcín dominovala hrstka nadnárodních farmaceutických společností se sídlem v bohatých zemích a celý sektor trpěl nedostatkem konkurence. Dnes výrobci z rozvíjejících se zemí vyrábějí kolem 50 % vakcín, jež nakupují orgány OSN k použití v rozvojovém světě, což je značný nárůst oproti necelým 10 % v roce 1997.

Přínosy výrobců vakcín z rozvíjejících se zemí často doplňují práci jejich protějšků z vyspělých zemí. Některé z nejpokrokovějších myšlenek ostatně vzešly z jejich společných snah. Nadace Gatesových podpořila významné partnerství mezi indickým Serum Institute a dánským výrobcem vakcín SynCo Bio Partners s cílem vytvořit levné očkování, které v Africe ochrání víc než 450 milionů lidí před meningitidou. Společnost Biological E letos oznámila dvě významná partnerství s nadnárodními výrobci vakcín. Spolupráce s GlaxoSmithKline přinese vakcínu chránící děti před obrnou a dalšími pěti infekčními nemocemi; spolupráce s Novartisem přinese dvě vakcíny, které ochrání miliony lidí v rozvojovém světě před tyfovými a paratyfovými horečkami.

Navzdory veškerému tomuto pokroku je nutné udělat víc pro nalezení cesty k 22 milionům dětí, především v nejchudších zemích, které k vakcínám, jež jim ochrání život, nemají přístup. Bez ochrany před smrtelnými nemocemi, jako jsou spalničky, zápal plic a rotavirus, je řadě těchto dětí upřena příležitost ve zdraví vyrůst, chodit do školy a žít produktivní život. Tratí i jejich země. Nemoci okrádají chudé země o energii a schopnosti tamních lidí, zvyšují léčebné náklady a brzdí hospodářský růst.

Žijeme ve světě, kde máme moc tuto nespravedlnost napravit. Máme znalosti potřebné k výrobě účinných vakcín za dostupnou cenu a k jejich distribuci až k dětem, které je potřebují. Podstatnou součástí tohoto procesu jsou dodavatelé vakcín z rozvíjejících se zemí. Díky jejich přispění se blížíme ke dni, kdy všechny děti budou moci zdravě vstoupit do života.

Z angličtiny přeložil David Daduč