boskin79_Kent Nishimura  Los Angeles Times via Getty Images_biden Kent Nishimura Los Angeles Times via Getty Images

De werkelijke kosten van hogere overheidsuitgaven

STANFORD – De Amerikaanse president Joe Biden houdt vol dat zijn wetsontwerp voor de ʻmenselijke infrastructuurʼ van 3,5 biljoen dollar (5 biljoen dollar zonder budgettaire foefjes) ʻnul dollar kostʼ – niets, nul, nada. Hoewel iedere president wel eens dwaze uitspraken doet, moet dit wel de meest economisch onzinnige presidentiële uitspraak zijn sinds Jimmy Carters eis aan de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verlagen toen de inflatie met dubbele cijfers toenam. In Carters geval was het gevolg een dollarcrisis. Wat zal er voortkomen uit de poging van de regering-Biden om ons deze onzin te laten geloven?

Biden beweert, net als andere Democratische leiders zoals de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, dat het plan ʻvolledig betaaldʼ zal worden door middel van belastingverhogingen. Blijkbaar denkt de regering dat alleen begrotingstekorten kosten met zich meebrengen (wat in strijd is met het ʻtekorten zijn kostenloosʼ-argument dat door andere ʻprogressievenʼ wordt aangedragen). Toch is het al lang duidelijk dat het wetsontwerp zal leiden tot een gat van 1,5 tot 3 biljoen dollar, dat zelfs na de belastingverhogingen nog met schulden moet worden gevuld.

Hoe dan ook, de Amerikanen geloven er sowieso niet in. Uit opiniepeilingen blijkt dat ongeveer de helft minder overheid en lagere belastingen wil, en dat driekwart van de Amerikanen betwijfelt of ze door het wetsontwerp van 3,5 biljoen dollar ʻbeter afʼ zouden zijn. Misschien niet heel verrassend is dat een meerderheid inmiddels de regering-Biden afkeurt.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/v2XDGEenl