boskin85_Chip SomodevillaGetty Images_white house Chip Somodevilla/Getty Images

De avonturen van het Witte Huis in Wonderland

STANFORD – De regering van president Joe Biden dient de Amerikaanse economie, energiesituatie of nationale veiligheid niet als zij onrealistische inschattingen maakt over wat op elk van die terreinen nodig is. Hoewel iedere regering tot op zekere hoogte overdrijft, zijn misleidende beweringen problematischer geworden in de huidige veranderende beleidsomgeving.

Ik heb het niet over pijnlijke vergissingen, zoals de kostbare overtuiging van de regering dat de stijgende inflatie ʻvan voorbijgaande aardʼ was. Politieke desinformatie valt uiteen in een breed spectrum, van de regering Biden die herhaaldelijk belachelijke verklaringen verdedigt (de terugtrekking uit Afghanistan was een succes) en de schuld op anderen afschuift (de dure benzine is te wijten aan ʻde prijsopdrijving van Poetinʼ), tot zijn voorganger Donald Trump die uit de pandemische gegevens koos wat hem goed uitkwam en Bill Clinton die zijn toevlucht nam tot verdoezelend taalgebruik.

Biden en zijn minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas hebben onlangs herhaaldelijk beweerd dat de zuidgrens van de VS veilig is, ook al weten ze heel goed dat dat niet zo is. Uit de gegevens die de regering zelf eind vorige maand met enige vertraging bekendmaakte, blijkt dat er dit begrotingsjaar een recordaantal van 2,4 miljoen pogingen om illegaal de grens over te steken hebben plaatsgevonden, plus dat er naar schatting een half miljoen illegale migranten aan de controles zijn ontsnapt.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/reReKCJnl