nstern9_Robert NickelsbergGetty Images_coal Robert Nickelsberg/Getty Images

We moeten de sociale kosten van koolstof juist inschatten

LONDEN/NEW YORK – De Amerikaanse president Joe Biden verdient felicitaties voor zijn toezegging dat de Verenigde Staten zich opnieuw zullen aansluiten bij de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar Amerika en de wereld moeten efficiënt op die uitdaging reageren. In dat verband is de executive order van Biden van 20 januari tot oprichting van een Interagency Working Group on the Social Cost of Greenhouse Gases een bijzonder belangrijke stap.

De werkgroep heeft tot taak een betere raming te maken van de kosten (in dollars) voor de samenleving (en de planeet) van iedere ton kooldioxide of andere broeikasgassen die in de atmosfeer wordt uitgestoten. Dit bedrag, dat de sociale kosten van koolstof wordt genoemd, geeft beleidsmakers en overheidsinstanties een basis om de voordelen te evalueren van overheidsprojecten en regelgeving die de CO2-uitstoot moeten beperken – of van enig project of regelgeving met mogelijk indirecte invloed op de uitstoot.

Als de werkgroep een laag bedrag vaststelt, zullen veel emissiebeperkende projecten en voorschriften geen doorgang vinden, omdat hun prijskaartje hoger zal zijn dan de geraamde klimaatvoordelen. Het is dus van vitaal belang dat het bedrag juist is – en met juist bedoelen we hoger dan het in het verleden is geweest.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/6rHRUafnl