Mohamed Abdiwahab/Getty Images

Data zijn van cruciaal belang voor de gendergelijkheid

NEW YORK – Een belangrijk agendapunt op de jaarvergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York deze week is het vaststellen van de mondiale vooruitgang op het gebied van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), de routekaart van de VN voor het oplossen van de grootste problemen in de wereld tegen 2030.

Ik maakte deel uit van het VN-team dat de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDGs) in het leven heeft helpen roepen, die aan de SDGs vooraf zijn gegaan. Tegen de tijd dat de MDGs in 2015 werden afgesloten, hadden ze gezorgd voor een paar van de snelste en meest uitgebreide ontwikkelingen op het gebied van de mondiale gezondheidszorg en vooruitgang die de wereld ooit heeft gezien. De MDGs hebben de weg vrijgemaakt voor de SDGs, en ik heb moed geput uit de toewijding die de mondiale gemeenschap heeft getoond bij het ondersteunen van de ontwikkelingsagenda na 2015.

Maar mij en anderen is ook duidelijk geworden dat zonder een doelbewuste, door data gestuurde nadruk op de behoeften van vrouwen, en in het bijzonder meisjes, de vooruitgang op weg naar een breed scala aan doelstellingen schade zal ondervinden. Als we er niet in slagen universele gendergelijkheid te verwezenlijken, zullen we bij heel veel andere doelstellingen eveneens te kort schieten, van het beëindigen van de armoede tot het verzekeren van een goede gezondheidszorg.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/JQpaqYy/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.