Berlusconi ve varu

Silvio Berlusconi byl zvolen italským ministerským předsedou poté, co vedl kampaň s programem znovuoživení ekonomiky prostřednictvím daňových škrtů a liberalizace. Po třech letech v úřadu svůj hospodářský program nesplnil a jeho vláda je v troskách. Kde se stala chyba?

Italské hospodářské potíže jsou dobře známé. S jistým rizikem přílišného zjednodušení je můžeme rozčlenit do tří skupin:

· Křehké veřejné finance. Když Itálie vstoupila do Evropské měnové unie, její primární rozpočtový přebytek (daňové výnosy přesahující vládní výdaje bez plateb úroků) byl kolem 5% národního důchodu. V roce 2004 se přebytek sníží na přibližně 1,5% - před daňovými škrty, které Berlusconi přislíbil na příští rok. Přílišné výdaje za sociální péči (zejména státní penze) a výdaje za splácení úroku ze státního dluhu odčerpávají zdroje produktivnějším vládním výdajům a vynucují si vysoké daňové zatížení. Vláda nedokázala podniknout žádná smysluplná opatření a problém se dále zhoršuje. Není překvapením, že ratingová agentura Standard & Poor's nedávno snížila hodnocení italského státního dluhu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/UNXBpYH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.