A cyclist wearing a face mask in an attempt to protect himself from air pollution STR/AFP/Getty Images

Het veronachtzaamde gevaar van de vervuiling

NEW YORK – De vervuiling is een van de grote existentiële gevaren van de 21e eeuw. Zij bedreigt de stabiliteit van ecosystemen, ondermijnt de economische ontwikkeling en compromitteert de gezondheid van miljarden mensen. Toch wordt zij dikwijls over het hoofd gezien, of het nu gaat om de groeistrategieën van landen of om de ontwikkelingshulp-begrotingen, zoals die van de Europese Commissie en het Amerikaanse Agency for International Development. Als gevolg daarvan blijft het gevaar toenemen.

De eerste stap op weg naar het mobiliseren van de middelen, het leiderschap en het civiele engagement die nodig zijn om het gevaar van de vervuiling te minimaliseren is het verhogen van het bewustzijn over de werkelijke omvang ervan. Dat is de reden dat we de LancetCommission over vervuiling en gezondheid hebben opgericht: om samenhangende gegevens te verkrijgen over de gevolgen van de vervuiling voor de volksgezondheid, om de economische kosten ervan goed te kunnen inschatten, de verbanden met de armoede te kunnen aanwijzen en een concrete manier van aanpak te kunnen voorstellen.

Vorig jaar oktober publiceerden we een rapport dat juist dit bewerkstelligt. We kwamen erachter dat de vervuiling verantwoordelijk is voor negen miljoen sterfgevallen per jaar, ofwel 16% van alle sterfgevallen in de hele wereld. Dat is drie maal zoveel als het aantal sterfgevallen als gevolg van AIDS, turberculose en malaria bij elkaar opgeteld, en vijftien maal zoveel als door toedoen van alle oorlogen, terrorisme en andere vormen van geweld. In de zwaarst getroffen landen is de vervuiling verantwoordelijk voor ruim één op de vier sterfgevallen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/GvQuO6f/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.