A cyclist wearing a face mask in an attempt to protect himself from air pollution STR/AFP/Getty Images

Přehlížená metla znečištění

NEW YORK – Znečištění je jedna z velkých existenčních výzev jedenadvacátého století. Ohrožuje stabilitu ekosystémů, podrývá hospodářský rozvoj a narušuje zdraví miliard lidí. Přesto se často přehlíží, jak v růstových strategiích jednotlivých zemí, tak v rozpočtech zahraniční pomoci, například Evropské komise a americké Agentury pro mezinárodní rozvoj. Hrozba proto dál narůstá.

Prvním krokem k aktivizaci zdrojů, vůle lídrů a občanské angažovanosti, jichž je k minimalizaci ohrožení plynoucího ze znečištění zapotřebí, je zvýšit povědomí o jeho skutečném rozsahu. Proto jsme ustavili Komisi časopisu Lancet pro oblast znečištění a zdraví: abychom uspořádali komplexní údaje o účincích znečištění na zdraví, odhadli jeho ekonomickou cenu, stanovili spojitost s chudobou a navrhli konkrétní přístupy k jeho řešení.

Loni v říjnu jsme vydali zprávu, která tyto cíle splnila. Zjistili jsme, že znečištění má na svědomí devět milionů úmrtí za rok, čili 16 % všech úmrtí na světě. To je třikrát víc než AIDS, tuberkulóza a malárie dohromady a 15krát víc než všechny války, terorismus a jiné podoby násilí. V nejhůře postižených zemích je znečištění zodpovědné za víc než každé čtvrté úmrtí.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/GvQuO6f/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.