aslund58_Natalia FedosenkoTASS via Getty Images_belarusminsktractorworksprotest Natalia Fedosenko/TASS via Getty Images

De factor economie in Belarus

STOCKHOLM – Als gevolg van frauduleuze verkiezingen op 9 augustus zal het regime van president Alexander Loekasjenko wellicht spoedig verleden tijd zijn. Grootschalige protesten overspoelen het land en werknemers uit veel cruciale sectoren zijn in staking. En áls Loekasjenko ten val komt zijn de vooruitzichten dat Belarus een normale markteconomie kan realiseren verrassend gunstig.

Onder Loekasjenko bleef Belarus een staatsgeleide economie naar Sovjetmodel, die sinds 2012 stagneert. De enige zorg van Loekasjenko, sinds 1994 aan de macht, is hoe hij in het zadel kan blijven om zijn familie en een selecte kring handlangers zich te laten verrijken. De publieke sector omvat drie kwart van de economie, die zwaar leunt op zware industrie en gedomineerd wordt door slechts een handvol grote staatsbedrijven. De vijf belangrijkste kunstmestfabriek Belaruskali, de twee grootste olieraffinaderijen, Minsk Tractorwerken (MTZ), en de Minsk Automobielfabriek (MAZ) – zijn inefficiënt en gesubsidieerd, en de verdere economie is strikt gereguleerd.  

De economie van Belarus is altijd sterk afhankelijk van Rusland gebleven. De kwalitatief slechte industrieproducten kunnen niet concurreren met die van het Westen en dus vertrouwt het land erop dat Rusland ze koopt, terwijl aan het Westen kunstmest en geraffineerde olie wordt verkocht. Tot voor kort heeft Rusland de economie van Belarus gesubsidieerd door goedkope energie ter waarde van ongeveer 10 % van het bbp van het land te leveren. Maar toen de wederzijdse verhoudingen de afgelopen jaren verslechterden heeft het Kremlin deze subsidies allengs teruggedraaid om het regime van Loekasjenko onder druk te zetten.

To continue reading, register now.

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

or

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

https://prosyn.org/iakdNYlnl