0

Chybějící agenda svobody Baracka Obamy

Během svého druhého celého dne v úřadu prezident Barack Obama udělal významné gesto směrem k obnově Ústavy USA a právního řádu, když podepsal dvě vládní nařízení: jedním uzavřel věznici v zálivu Guantánamo, druhým vrátil Ameriku do společnosti civilizovaných národů uzavřením takzvaných „černých areálů“, které umožňovaly mučení s posvěcením státu.

To je dobrý začátek a uznání si zaslouží jak Obama, tak miliony Američanů, kteří nelenili a nezalekli se rizika v boji proti sílící tyranii. Samo o sobě to ale nestačí. Stále ještě čekáme na projev, který nás podrobně seznámí s pěti úkoly, s nimiž se prezident musí vypořádat stejně rychle jako se zmíněnými dvěma vládními nařízeními, aby odčinil újmu, již naší svobodě přivodila předchozí vláda. V zásadě by se měla nést v tomto duchu:

„Milí spoluobčané, drazí Američané, otcové naší vlasti byli natolik moudří, že nám naše svobody zajistili mnoha způsoby. Čistotu duše nám ale zajistit nemohli. To je na nás a na to tom, jak jednáme.

Každé významné náboženství vznáší v určité formě tuto otázku: jaký prospěch nám přináší zisk bohatství a moci, když ztratíme mravní hodnoty? V uplynulých osmi letech jsme byli spolupachateli konání, které ohrozilo samotnou duši našeho národa. Nejtěžší zločin, kterého jsme se dopustili nebo jej připustili, bylo znásilnění naší drahocenné ústavy.