Margaret Scott

Zakažte společný dluhopis

FRANKFURT – S prohlubující se globální finanční krizí se rozpětí mezi vládními dluhopisy různých států Evropské měnové unie (EMU) nějakou dobu dramaticky zvyšovalo. V poměru k německým dluhopisům činilo v únoru rozpětí výnosů na druhotných trzích u vládních dluhopisů se splatností blížící se deseti letům 141 základních bodů v případě Itálie, 257 bodů v případě Řecka a 252 bodů v případě Irska – oproti pouhým 32, 84 a 25 základním bodům v roce 2000.

V prvních letech EMU se dlouhodobé úrokové sazby v zemích eurozóny víceméně sbíhaly k nízkým úrovním existujícím ve státech, jako byly Francie, Německo a Nizozemsko před zavedením eura. Itálie a Řecko se oproti době před založením EMU těšily obrovským poklesům nákladů na obsluhu veřejného dluhu. Pro mnoho lidí znamenalo zavedení eura nejen vymizení měnového rizika – tzn. rizika devalvace –, ale i skutečnost, že všechny členské země eurozóny od nynějška patřily do hospodářské oblasti monetární stability a díky disciplíně Paktu stability a růstu také stability fiskální.

Rozdíly v dlouhodobých úrokových sazbách v členských zemích eurozóny navíc před krizí činily zhruba 25 základních bodů, a to navzdory nepříznivému fiskálnímu vývoji v některých státech EMU. Dnes však zemím s rostoucími rozpočtovými deficity, jako je Irsko, a také zemím s vysokou mírou veřejného dluhu, jako jsou Řecko a Itálie, hrozí, že budou ze svých vládních dluhopisů platit podstatně vyšší sazby. Investoři s averzí na riziko dnes mohou požadovat vyšší rizikovou prémii za nákup dluhopisů vydaných zeměmi, které jsou pokládány za slabé dlužníky. Dlouhodobé úrokové míry v zemích se silnější fiskální pozici – ve Francii, Německu nebo Finsku – se naopak těší nízkým sazbám v důsledku „útěku ke kvalitě“.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/TVtvy08/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.