0

Nová naděje pro Haiti

NEW YORK – Během nedávné návštěvy venkovské komunity Los Palmas na Haiti se mi naskytla příležitost hovořit s rodinami přímo zasaženými epidemií cholery, která zemi sužuje od zemětřesení v roce 2010. Jeden muž mi vysvětlil, že mu nemoc nejen zabila sestru, ale že během mnohahodinové chůze do nejbližší nemocnice zemřela také jeho tchyně. On a jeho manželka dnes pečují o pět osiřelých neteří a synovců.

Tyto příběhy dnes na Haiti nejsou neobvyklé. Podobné zkoušky a tragédie zakusily tisíce lidí po celé zemi.

Existují však i jiskřičky naděje. Zvýšené zapojení komunit a změny v hygienických zvyklostech osvobodily ženy, muže a děti z Los Palmas a sousední vesnice Jacob od cholery – což je oproti posledním několika letům dramatický obrat – a snížily riziko jejich nákazy jinými nemocemi přenášenými vodou. Jedna rodina, se kterou jsem se setkal, mi například hrdě ukázala nový vodní filtr.

Tento přístup založený na komunitách bude klíčový pro úspěch „totální sanitační kampaně“, kterou jsme s haitským premiérem Laurentem Lamothem zahájili během mé návštěvy v Los Palmas. Iniciativa bude podněcovat domácnosti, aby investovaly do trvanlivých hygienických latrín, poskytovat dokonalejší hygienické produkty a služby za dostupné ceny a zajišťovat, aby školy a zdravotnická centra měly dostatečnou vodní a sanitační infrastrukturu, čímž během pěti let zlepší zdravotní podmínky pro tři miliony lidí ve vysoce rizikových oblastech. Těsně před odjezdem z vesnice jsme položili symbolický základní kámen nového bezpečného vodního zdroje.