0

Pan Ki-mun a věk udržitelného rozvoje

NEW YORK – Svět může volněji dýchat od chvíle, kdy byl tento měsíc do druhého funkčního období znovu zvolen generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun. V hašteřivém světě je globální jednota obzvlášť významná. Během posledních pěti let Pan Ki-mun tuto jednotu zosoboval, a to jak jedinečnou personální diplomacií, tak činností na vrcholu této nepostradatelné globální organizace.

Vydobýt si znovuzvolení do čela OSN není nikterak přímočará věc. Jako hlava organizace 192 členských států generální tajemník nevyhnutelně pociťuje silné třecí plochy globálních rozporů. U téměř všech témat je pravděpodobné, že se generální tajemník ocitne mezi soupeřícími skupinami zemí. Přesto se Panovi podařilo vzbudit takovou celosvětovou důvěru ve své vůdčí schopnosti, že neměl protikandidáta a druhý mandát získal jednomyslně.

Konsenzus ve prospěch Panova znovuzvolení je tím pozoruhodnější, že zahrnuje takzvanou skupinu P5, tedy pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN – Spojené státy, Velkou Británii, Čínu, Francii a Rusko. Těchto pět mocných zemí za své čelné postavení v OSN vděčí urovnání vztahů po druhé světové válce, kdy byly vítěznými spojenci. Podle Charty OSN musí všichni z této pětice schválit volbu každého generálního tajemníka. Pan Ki-mun si zachoval pevnou podporu všech pěti stálých členů.

Mám tu čest pracovat jako zvláštní poradce generálního tajemníka pro Rozvojové cíle tisíciletí. V této funkci sleduji působení generálního tajemníka ve všech částech světa. Jde o zkušenost, která mi přináší uspokojení a velkou naději, že při řešení problémů, jako jsou chudoba, ohrožení životního prostředí a násilné střety, nakonec uspějeme.