0

Jak vyrovnat světové nerovnováhy

Dobré časy – a světová ekonomika dnes dobré časy zažívá – bývají jen zřídkakdy vhodným okamžikem pro konkrétní iniciativy na řešení složitých problémů. Vzhledem k těmto okolnostem jsem tento týden uvítal prohlášení, v němž skupina významných ekonomik uznává společnou zodpovědnost za řádné vyřešení globálních nerovnováh při současném udržení zdravého růstu.

Čína, země eurozóny, Japonsko, Saúdská Arábie a Spojené státy po celý rok diskutují o těchto plánech jak mezi sebou, tak i s MMF. Za poněkud odpudivou nálepkou „multilaterální konzultace“ se skrývají diskuse, které jsou prvními svého druhu a jež se ukázaly být slibným nástrojem pro řešení otázky globálního významu.

Zmíněných pět ekonomik se ke globálním nerovnováhám vztahuje různými způsoby: buďto na základě schodků či přebytků běžného účtu platební bilance, anebo proto, že představují velmi vysoké procento světového hospodářského výkonu. Všechny se shodují, že vyřešení těchto nerovnováh je v zájmu každé z nich. Zároveň si však uvědomují, že jde o multilaterální výzvu a společnou zodpovědnost jich všech.

V průběhu loňského roku vykázaly nerovnováhy – částečně i díky minulé politice v těchto zemích – známky stabilizace, ba dokonce mírného zlepšení. Země však musí dát najevo, že tato politika bude pokračovat, aby bylo zajištěno postupné a přiměřené snižování nerovnováh spolu s udržitelným růstem. Jinak zůstane světová ekonomika ohrožena novými protekcionistickými tlaky a ekonomickými či politickými událostmi, které by mohly vyvolat neorganizované řešení nerovnováh a podkopat růst.