6

Jak ukáznit ekonomiku sdílení

SINGAPUR – Zvyšující se schopnost lidí směňovat zboží, služby a práci přímo prostřednictvím onlinových platforem mění způsob fungování moderních ekonomik. Chceme-li však zajistit, aby „ekonomika sdílení“ dál efektivně rostla a zlepšovala podmínky pro všechny zúčastněné, budou zapotřebí určité regulace.

Lidé dnes mohou obcházet mnoho tradičních služeb. Dopravu mohou sdílet prostřednictvím projektů Uber, Lyft nebo RelayRides; ubytování mohou poskytovat prostřednictvím Airbnb; domácí práce mohou zadávat přes služby TaskRabbit, Fiverr nebo Mechanical Turk a pro dodávky potravin do domu mohou využít služeb Favor či Instacart. Platformy kolektivního financování („crowdfunding“), jako jsou Kickstarter nebo Lending Club, zase umožňují startupovým firmám shánět peníze na granty, půjčky nebo investice mezi obyčejnými lidmi, místo aby se spoléhaly na finančního prostředníka.

Díky tomu, že eliminují prostředníky, zvyšují tyto onlinové platformy moc jednotlivců, snižují transakční náklady a vytvářejí otevřenější ekonomiku. Jejich vývoj však zdaleka není přímočarý a mnohé tyto služby budou vyžadovat pečlivou regulaci, mají-li dál vzkvétat – dokladem čehož jsou protesty a soudní nálezy týkající se služby Uber v Evropě.

Jedním z důvodů, proč Uber a další průkopníci ekonomiky sdílení působí tak převratně, je skutečnost, že představují vysoce efektivní formu kapitalismu rovnocenných stran („peer-to-peer“). Nakupující a prodávající se mohou přímo domlouvat na ceně každé transakce a obchodní reputace závisí na transparentní zpětné vazbě od zákazníka, což vytváří trvalý tlak na zlepšování výkonu.