man robot Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images

Leidt de automatisering tot een nieuw soort slavernij?

LONDEN – Uit opiniepeilingen die over de hele wereld zijn gehouden blijkt dat mensen arbeidszekerheid willen. En tegelijkertijd hebben ze altijd gedroomd over een leven zonder hard werken. De “opkomst van de robots” heeft de spanning tussen deze twee impulsen tastbaar gemaakt.

Schattingen over het banenverlies in de nabije toekomst als gevolg van de automatisering variëren van 9% tot 47%, en die banen zelf worden ook steeds onzekerder. Toch belooft de automatisering verlichting van de meeste vormen van gedwongen arbeid, waardoor de buitengewone voorspelling van Aristoteles dat al het noodzakelijke werk op een goede dag door “mechanische slaven” zal worden uitgevoerd, waardoor mensen vrij zullen zijn om het “goede leven” te leiden, dichter bij verwezenlijking komt. Daardoor duikt de eeuwenoude vraag weer op: zijn machines een bedreiging voor de mens of een manier om hem te bevrijden?

In beginsel hoeft er geen tegenspraak te zijn. Het automatiseren van een deel van de menselijke arbeid moet mensen in staat stellen minder te werken tegen een hoger loon, zoals dat al sinds de Industriële Revolutie is gebeurd. Het aantal arbeidsuren is gedaald en de reële inkomens zijn gestegen, ook al is de wereldbevolking zeven maal zo groot geworden, dankzij de toegenomen productiviteit van door machines ondersteunde arbeid. In de rijke landen is de productiviteit – de productie per gewerkt uur – 25 maal hoger dan in 1831. De wereld is steeds rijker geworden, terwijl er minder manuren nodig waren om die rijkdom te produceren.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/X2eNURb/nl;
  1. haass102_ATTAKENAREAFPGettyImages_iranianleaderimagebehindmissiles Atta Kenare/AFP/Getty Images

    Taking on Tehran

    Richard N. Haass

    Forty years after the revolution that ousted the Shah, Iran’s unique political-religious system and government appears strong enough to withstand US pressure and to ride out the country's current economic difficulties. So how should the US minimize the risks to the region posed by the regime?

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.