A high tech art installation Chris McGrath/Getty Images

We moeten het nieuwe automatiseringstijdperk omarmen

LONDEN – Sinds textielarbeiders aan het begin van de negentiende eeuw de mechanische weefgetouwen vernietigden die hun levensonderhoud bedreigden, worden in debatten over automatisering altijd weer doemscenario's geschetst over de toekomst van de arbeid. Nu er weer een nieuw tijdperk van automatisering voor de deur staat, moeten we ons afvragen hoe bezorgd we over de toekomst van ons eigen levensonderhoud moeten zijn.

In een recent rapport van het McKinsey Global Institute wordt geschat dat, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van een land, de voortschrijdende automatisering ervoor zal zorgen dat wereldwijd 3 tot 14 procent van de werknemers tegen het jaar 2030 van baan zal moeten veranderen of bijscholing zal moeten ondergaan. Sinds 1990 is nu al ongeveer 10 procent van alle arbeidsplaatsen in Europa verdwenen, tijdens de eerste golf van technologische verandering. Door de vooruitgang op het gebied van de kunstmatige intelligentie (AI), waardoor een breder scala aan werkzaamheden wordt geraakt, kan dat percentage de komende jaren verdubbelen.

Historisch gezien hebben de veranderingen op het gebied van de werkgelegenheid zich in golven voorgedaan. De eerste was de structurele verschuiving van de landbouw naar de industrie, en de tweede de verschuiving van de industrie naar de dienstensector. Maar tijdens dit hele proces is de productiviteitswinst telkens geherinvesteerd om nieuwe innovaties, banen en bedrijfstakken te scheppen, waardoor de economische groei werd bevorderd naarmate oudere, minder productieve arbeidsplaatsen werden vervangen door geavanceerdere banen.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/xTZx2IC/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.