General view of the Kutupalong Refugee Camp Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nový přístup k infrastrukturálním financím

PEKING – Zákonodárci ve Spojených státech předložili legislativní návrh, který by v případě schválení vytvořil novou instituci rozvojových financí (DFI), jež by nahradila stávající agenturu s názvem Overseas Private Investment Corporation. Na rozdíl od své předchůdkyně by nová instituce mohla investovat do majetkových podílů – jde o odraz sílícího globálního pochopení, že equity investice představují nezbytnou součást financování trvale udržitelného rozvoje.

Jakkoliv je však tento posun v oblasti rozvojových financí v USA i jinde důležitý, sám o sobě nevyřeší jednu z největších překážek, s níž se globální Jih potýká: nedostatek investic do infrastruktury. K překonání tohoto handicapu bude možná zapotřebí zcela nový přístup.

Aby svět dosáhl Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, jeho multilaterální rozvojové banky (MDB) a jejich pobočky pro soukromý sektor (DFI) se zavázaly navýšit finance ze soukromého sektoru o plných 35% v průběhu příštích tří let. V zájmu podpory investic do infrastruktury rozšířily MDB své nabídky nástrojů zmírňování rizik pro soukromé investory a další důležitá opatření. Uskutečnily však jen omezené investice do vlastnických podílů na infrastruktuře a místo toho své investice zaměřují na malé a středně velké podniky na rozvíjejících se trzích.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/zBMNpINcs