General view of the Kutupalong Refugee Camp Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nový přístup k infrastrukturálním financím

PEKING – Zákonodárci ve Spojených státech předložili legislativní návrh, který by v případě schválení vytvořil novou instituci rozvojových financí (DFI), jež by nahradila stávající agenturu s názvem Overseas Private Investment Corporation. Na rozdíl od své předchůdkyně by nová instituce mohla investovat do majetkových podílů – jde o odraz sílícího globálního pochopení, že equity investice představují nezbytnou součást financování trvale udržitelného rozvoje.

Jakkoliv je však tento posun v oblasti rozvojových financí v USA i jinde důležitý, sám o sobě nevyřeší jednu z největších překážek, s níž se globální Jih potýká: nedostatek investic do infrastruktury. K překonání tohoto handicapu bude možná zapotřebí zcela nový přístup.

Aby svět dosáhl Cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů, jeho multilaterální rozvojové banky (MDB) a jejich pobočky pro soukromý sektor (DFI) se zavázaly navýšit finance ze soukromého sektoru o plných 35% v průběhu příštích tří let. V zájmu podpory investic do infrastruktury rozšířily MDB své nabídky nástrojů zmírňování rizik pro soukromé investory a další důležitá opatření. Uskutečnily však jen omezené investice do vlastnických podílů na infrastruktuře a místo toho své investice zaměřují na malé a středně velké podniky na rozvíjejících se trzích.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/zBMNpIN/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.