0

Atény v Číně?

PEKING – Některé části světa se potýkají s důsledky finanční krize nebo probublávající krizí svrchovaného dluhu, kdežto Číně hrozí rizika přehřátí a bubliny aktiv.

Čínskou ekonomiku může tímto směrem hnát několik faktorů. Jeden z nejznepokojivějších se neliší od toho, co podnítilo aktuální krizi v eurozóně: bobtnající veřejný dluh. V eurozóně potíž spočívá ve svrchovaných dluzích členských zemí, zatímco v Číně problém představují půjčky související s místními samosprávami.

Klíčovými složkami strukturálního dluhového problému v eurozóně jsou přebujelý systém sociálního zaopatření, zejména pro překotně se rozšiřující řady penzistů, a ekonomické zpomalení. V Číně lokální funkcionáři rozšiřovali půjčky, aby si zajistili, že se tempo hospodářského růstu jejich regionu udrží na dvouciferných číslech.

Není divu, že mezi Čínou a eurozónou jsou jisté společné rysy. Je jasné, že dluh narůstá, kdykoli lidé chtějí utrácet víc, než si naspořili. Konkrétnější podobnost je ale v tom, že silně zadlužené země eurozóny a čínské provincie a okresy utratily příliš mnoho společné měny.