1

Asymetrie informací a ekonomické politiky

Letošní Nobelova cena za ekonomii byla udělena Georgi Akerlofovi z Kalifornské univerzity v Berkeley, Michaelu Spenceovi ze Stanfordské univerzity a mně za naši společnou práci o ,,asymetrii informací``. O čem je naše práce a proč jsme se tomuto tématu rozhodli věnovat?

Ekonomové celých dvě stě let používali jednoduché ekonomické modely, jež předpokládaly dokonalost informací - tj. že všichni účastníci mají stejnou a transparentní znalost relevantních faktorů. Věděli, že informace nejsou dokonalé, ale doufali, že svět s mírnými nedokonalostmi se bude nepatrně lišit od světa dokonalých informací. My jsme dokázali, že tento pohled na věc je naprosto nepodložený: i nepatrně nedokonalé informace totiž mohou mít nedozírné následky na vývoj ekonomiky.

Důvodem pro udělení Nobelovy ceny byla podle její komise naše práce o ,,asymetrii informací``, o účinku nedokonalých informací, jejichž příčinou je fakt, že různí lidé na trhu vědí různé věci. Například ten, kdo prodává automobil, o něm ví více než kupující; osoba zřizující si pojištění ví více o tom, jaká je její šance, že bude bourat (protože ví, jak umí jezdit), než pojišťovací agent; dělník bude nejspíše vědět víc o svých schopnostech než jeho eventuální zaměstnavatel; subjekt půjčující si peníze ví lépe než jeho věřitel, zda a jak kvalitně bude moci splácet, a tak podobně. Asymetrie informací jsou sice jen jednou stránkou nedokonalosti informací, přitom však všechny tyto složky dohromady - nehledě na to, jak jsou malé - mohou mít nezměrné důsledky.

S Georgem Akerlofem jsem v šedesátých létech studoval na Massachusettském technologickém institutu. Učili jsme se všechny tehdy běžně užívané ekonomické modely, kterým jsme ale nemohli přijít na kloub. Podle nich se totiž poptávka vždy měla rovnat nabídce. Žertovali jsme, že když papouška naučíme říkat ,,poptávka a nabídka``, uděláme z něj ekonoma. Výsledky byly každopádně kuriózní. Pokud by se opravdu poptávka rovnala nabídce, znamenalo by to, že by například nemohla existovat nezaměstnanost.