Špatný pitný režim třetího světa

SINGAPUR – Světové ekonomické fórum během nedávného setkání v Davosu vydalo svou devátou výroční zprávu Global Risks, vycházející z průzkumu provedeného mezi více než 700 předními podnikateli, vládními úředníky a neziskovými aktéry a zaměřeného na identifikaci nejvážnějších rizik, jež světu hrozí v příští dekádě. Snad nejpozoruhodnější je, že čtyři z deseti letos vyjmenovaných hrozeb se týkají vody.

K těmto rizikům patří vodní krize způsobované suchy a povodněmi, zhoršování jakosti vody a špatné hospodaření s vodou, dále neúspěšnost snah o zmírňování změny klimatu a adaptaci na ni, vyšší četnost extrémních povětrnostních událostí a potravinové krize vyvolávané zčásti nedostatkem vody. Zpráva však nezdůrazňuje vůbec nejtíživější starost ve vztahu k vodě: zajištění dostatku pitné vody. Navíc přestože si mezinárodní organizace problém uvědomují, jejich přístup k řešení je naprosto chybný.

Organizace spojených národů v roce 2012 ohlásila, že bylo výrazně v předstihu dosaženo mety Rozvojových cílů tisíciletí snížit na polovinu počet lidí bez udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a že přístup k čisté vodě nadále chybí jen 783 milionům lidí. Centrum třetího světa pro vodní hospodářství však odhaduje, že nejméně tři miliardy lidí na celém světě stále pijí vodu pochybné kvality. Federace AquaFed, která zastupuje soukromé vodárenské společnosti, toto číslo stanovila na 3,4 miliardy – téměř polovinu světové populace. To naznačuje, že vítězství vyhlášené OSN bylo, mírně řečeno, předčasné.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/qUrxCYx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.