0

Asie v inflační pasti

NEW HAVEN – Asie má inflační problém. Čím dřív se pustí do jeho řešení, tím lépe. Náležitý pocit naléhavosti ale naneštěstí schází.

Ochotu vypořádat se s inflací brzdí silná závislost Asie na vývozu a vnější poptávce. V obavách z opětovného poklesu poptávky na koncových trzích ve stále vratkém světě po krizi se asijští tvůrci politik zdráhají postavit se rázně za cenovou stabilitu. To se musí změnit – než bude pozdě.

Vyjma Japonska, které zůstává vězet ve zdánlivě chronické deflaci, vzrostla asijská inflace za 12 měsíců končících listopadem 2010 na 5,3 %, což je oproti hladině ve výši 3,5 %, jíž dosahovala rok předtím, výrazné zvýšení. Obzvlášť znepokojivé jsou trendy u dvou obrů regionu, neboť v Číně inflace prorazila hranici 5 % a v Indii překračuje 8 %. Růst cen je zneklidňující i v Indonésii (7 %), Singapuru (3,8 %), Koreji (3,5 %) a Thajsku (3 %).

Ano, významným faktorem, jenž celkovou inflaci v Asii zesiluje, jsou strmě rostoucí ceny potravin. Pro nízkopříjmové rodiny v rozvojovém světě, kde je podíl potravin v rozpočtu domácností – 46 % v Indii a 33 % v Číně – 2-3krát vyšší než ve vyspělých zemích, se však sotva jedná o bezvýznamný vývoj.