Asie ve světě

NEW YORK – Než jsem se stal generálním tajemníkem OSN, byl jsem asijským diplomatem. V době, kdy jsem působil jako ministr zahraničí Korejské republiky, jsem spolu se svou vládou silně prosazoval politiku uvolňování napětí se Severem. Když někdo ve světě vyzýval k sankcím a kárným opatřením, Jižní Korea naléhala na dialog.

To vyžaduje nejen mluvit, ale i naslouchat. Znamená to držet se zásad, ale zároveň se snažit pochopit i protistranu, jakkoliv iracionálně nebo nesmlouvavě se může někdy jevit.

Takový je můj styl i v Organizaci spojených národů. Věřím v sílu diplomacie a angažovanosti. Dávám přednost dialogu před debatou či deklaracemi. A především usiluji o výsledky.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/xHsZxKMcs