Evropské možnosti se zužují

PRINCETON – Portugalské úřady nedávno věřitelům země předložily předkupní nabídku: namísto umoření dluhopisů splatných v září 2013 vláda svůj splátkový závazek protáhne do října 2015. Dohoda byla uzavřena 3. října a byla interpretována jako úspěšná tržní prověrka Portugalska. Irské úřady v poslední době uskutečnily podobné operace a krátkodobé cenné papíry vyměnily za dlouhodobější dluh.

Tyto transakce poukazují na širší strategii kupování si času. Obě země se snaží vytvořit si delší, zvladatelnější splátkový profil pro svůj soukromě držený dluh, zatímco si začínají odvykat od závislosti na oficiálních „sanačních“ fondech, jež zajišťuje „trojka“ (Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond). Soukromí investoři připouštějí skutečnost, že splátky se zřejmě protáhnou, protože trvat na stávajících termínech by mohlo zapříčinit neudržitelné nahromadění splátek dluhové služby, s potenciálně nepříjemnými důsledky.

Úspěch této strategie staví na předpokladu, že hospodářský růst v mezidobí posílí schopnost splácet později dluh. Očekává se, že celková míra zadluženosti Irska a Portugalska dosáhne v roce 2013 vrcholu kolem 120 % HDP a poté bude dle odhadů opadat. Vyvrcholení zadluženosti a následná klesající trajektorie zásadním způsobem závisejí na předpokládaném tempu hospodářského růstu.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/7CjHRVm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.