A truck cockpit being assembled Yegor Aleyev\TASS via Getty Images

Economen vs. wetenschappers over de langetermijngroei

CAMBRIDGE – De meeste economische voorspellers hebben grotendeels de recente vooruitgang op het gebied van de kunstmatige intelligentie gebagatelliseerd (zoals de kwantumsprong die het zelf-lerende schaakprogramma DeepMind in december vorig jaar heeft gemaakt), omdat ze denken dat dit weinig invloed heeft op de groei op de langere termijn. Dergelijk pessimisme is beslist een van de redenen dat de reële (voor de inflatie gecorrigeerde) rente extreem laag blijft, zelfs nu de toonaangevende Amerikaanse tienjarige obligatierente de afgelopen maanden een half procent omhoog is gegaan. Als het pessimisme over de aanbodkant terecht is, zullen de recente enorme belasting- en uitgavenpakketten in de Verenigde Staten de inflatie waarschijnlijk eerder laten oplopen dan dat zij de investeringen zullen bevorderen.

The Year Ahead 2018

The world’s leading thinkers and policymakers examine what’s come apart in the past year, and anticipate what will define the year ahead.

Order now

Er zijn heel veel redenen om bezwaar aan te tekenen tegen het recente Amerikaanse begrotingsbeleid, ook al was het verlagen van de ondernemingsbelasting verstandig (zij het niet met het bewuste bedrag). Bovenal leven we in een tijdperk van toenemende ongelijkheid en een dalend inkomensaandeel van arbeid in verhouding tot kapitaal. Overheden moeten méér en niet minder doen voor de herverdeling van inkomens en vermogen.

Het is lastig om erachter te komen wat de Amerikaanse president Donald Trump denkt als hij pocht dat zijn beleid 6 procent groei zal opleveren (tenzij hij het over de prijzen en niet over de productie heeft!). Maar als inflatiedruk inderdaad werkelijkheid wordt, zou de huidige groei wel eens aanzienlijk langer kunnen aanhouden dan voorspellers en markten geloven.

Hoe dan ook, het pessimisme van de economen betreft vooral de groei op de langere termijn. Hun mening is gebaseerd op het geloof dat de geavanceerde economieën niet mogen hopen op een herhaling van de dynamiek die de VS tussen 1995 en 2005 genoten (en andere geavanceerde economieën iets later), laat staan die van de hoogtijdagen van de jaren vijftig en zestig.

Maar de twijfelaars moeten het feit maar eens overdenken dat veel wetenschappers – uit veel verschillende disciplines – heel anders tegen de zaken aankijken. Vooral jonge onderzoekers zijn van mening dat de vooruitgang op het gebied van de fundamentele kennis net zo snel gaat als altijd, ook al duurt het langer voordat er sprake is van praktische toepassingen. Een kleine maar invloedrijke cult schermt zelfs met de 'singulariteits'-theorie van de Hongaars-Amerikaanse wiskundige John von Neumann. Op een dag zullen denkende machines zó geavanceerd zijn dat ze zonder menselijke tussenkomst andere machines zullen kunnen uitvinden, waardoor de technologie plotseling enorme sprongen zal maken.

Als dat waar is, moeten we ons misschien veel meer zorgen gaan maken over de ethische en sociale gevolgen van materiële groei die sneller is dan de mens geestelijk kan verwerken. De bezorgdheid over kunstmatige intelligentie concentreert zich op de toenemende ongelijkheid en de toekomst van de arbeid. Maar zoals science fiction-schrijvers al lange tijd beweren, zijn de mogelijke gevaren die voortvloeien uit de geboorte van op silicium gebaseerde “levensvormen” pas echt angstaanjagend.

Het is lastig te zeggen wie gelijk heeft: noch de economen, noch de wetenschappers kunnen bogen op een geweldige staat van dienst als het aankomt op het doen van langetermijnvoorspellingen. Maar op dit moment, en als we de mogelijkheid van een existentiële strijd tussen mens en machine even buiten beschouwing laten, lijkt het redelijk plausibel dat we de komende vijf jaar een aanzienlijke verbetering van de productiviteitsgroei mogen verwachten.

Bedenk dat de voornaamste maatstaven van economische groei bestaan uit de groei van de beroepsbevolking, de toename van de investeringen (zowel publiek als privaat), en de stijging van de “productiviteit,” te weten de output die kan worden verkregen met een bepaalde hoeveelheid inputs, dankzij nieuwe ideeën. De afgelopen tien tot vijftien jaar zijn al deze drie maatstaven in de geavanceerde economieën akelig laag geweest.

De groei van de beroepsbevolking is scherp gedaald, als gevolg van een inzakkend geboortecijfer, iets wat zelfs al in het Amerika van vóór Trump niet werd gecompenseerd door de immigratie. De instroom van vrouwen in de beroepsbevolking heeft een grote rol gespeeld bij het stimuleren van de groei in het laatste deel van de twintigste eeuw. Maar nu is die instroom grotendeels voltooid, al zouden overheden nóg meer kunnen doen om de vrouwelijke arbeidsparticipatie en gelijke beloning te bevorderen.

Op dezelfde manier zijn de mondiale investeringen sinds de financiële crisis van 2008 ingestort (maar niet in China), waardoor de potentiële groei lager is uitgevallen. En de gemeten productiviteitsgroei is overal gedaald, in de VS met ongeveer de helft sinds de bloei van de technologische sector midden jaren negentig. Geen wonder dat de mondiale reële rente zo laag is, nu de hoge besparingen van na de crisis het met een kleiner aanbod aan investeringsmogelijkheden moeten stellen.

Toch is het nog steeds de veiligste gok om te verwachten dat de kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën uiteindelijk een veel grotere impact op de groei zullen hebben dan ze tot nu toe hebben gehad. Het is alom bekend dat het heel lang kan duren voordat bedrijven productieprocessen anders inrichten om ten volle van nieuwe technologieën te kunnen profiteren: denk aan de spoorwegen en de elektriciteit. Het aantrekken van de mondiale groei zal waarschijnlijk een katalysator voor verandering zijn, die bedrijven de prikkels zal geven om te investeren en nieuwe technologieën te introduceren, waarvan sommige in de plaats zullen komen van arbeid, waardoor de groeivertraging van de beroepsbevolking zal worden gecompenseerd.

Nu de naschokken van de financiële crisis langzaam uit beeld verdwijnen en de kunstmatige intelligentie misschien voet aan de grond begint te krijgen, kan de trendmatige Amerikaanse productiegroei de komende jaren makkelijk hoog blijven (hoewel een recessie uiteraard ook mogelijk is). De daarmee waarschijnlijk gepaard gaande stijging van de reële mondiale rente zal voor centrale bankiers lastig te navigeren zijn. In het beste geval zullen ze in staat zijn “met de golf mee te bewegen,” zoals Alan Greenspan in de jaren negentig op beroemde wijze heeft gedaan, hoewel méér inflatie deze keer ook waarschijnlijk is.

De bottom line is dat noch de beleidsmakers noch de markten erop mogen rekenen dat de trage groei van het afgelopen decennium zich in het volgende decennium zal voortzetten. Maar dat is misschien niet alleen maar welkom nieuws. Als de wetenschappers gelijk krijgen, zouden we de groei die we krijgen wel eens kunnen bezuren.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/mDs675H/nl;

Handpicked to read next