Spravedlivé slyšení pro suverénní dluh

NEW YORK – Když loni v červenci federální soudce USA Thomas Griesa rozhodl, že Argentina musí v úplnosti vyplatit takzvané supí fondy, které skoupily její suverénní dluh za minimální ceny, země byla vtlačena do platební neschopnosti, označované „Griesafault“. Rozhodnutí rezonovalo široko daleko a ovlivnilo dluhopisy vydávané v různých jurisdikcích, což ukazuje, že soudy USA mají moc nad kontrakty uzavíranými v jiných zemích.

Právníci i ekonomové se od té doby snaží matoucí důsledky Griesova rozhodnutí rozmotat. Skutečně pravomoc soudů USA sahá za americké hranice?

Soud ve Spojeném království teď konečně do věci vnesl trochu světla, neboť rozhodl, že argentinské splátky úroků z dluhopisů vydaných podle britského zákona se řídí britským zákonem, nikoli americkými soudními výnosy. Toto rozhodnutí – vítaný zlom po sérii rozhodnutí amerických soudců, kteří jako by nechápali spletitosti globálních finančních trhů – přináší několik důležitých poselství.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/4CxLp8k/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.