0

Dochází nám (opět) ropa?

Ceny ropy se dnes pohybují vysoko nad padesáti dolary za barel, což je částečně dáno krátkodobými nabídkovými šoky, jako jsou irácký konflikt, zaměstnanecké spory v Nigérii, konflikt mezi firmou Jukos a ruskou vládou a nedávné hurikány na Floridě. Jakmile se tyto šoky rozplynou, mohou ceny ropy opět klesnout, ale spekulativní efekty by je mohly nadále držet relativně vysoko, a oslabovat tak světovou ekonomiku a stlačovat ceny na akciových trzích.

I dočasný výkyv cen ropy směrem nahoru může mít dlouhodobé důsledky kvůli sociálním reakcím, které provokuje. Vysoké ceny ropy přiživují veřejnou diskusi o budoucnosti cen ropy. Výsledek jakékoliv veřejné diskuse nemůže být nikdy s určitostí znám, ale existuje možnost, že posílí verze naznačující rizika dalšího zvýšení. Experti mohou tvrdit, že nedávné zvýšení cen způsobily krátkodobé nabídkové faktory, ale cenový vzestup nicméně propůjčuje věrohodnost děsivějším dlouhodobým verzím.

Děsivá verze, která posiluje v tomto případě, se týká rozvojového světa, jmenovitě Číny a Indie, kde rychlý hospodářský růst - a žádné restrikce na množství emisí vyplývající z Kjótského protokolu - podle názoru mnohých vytváří neukojitelnou poptávku po ropě. Podle této verze se světové zásoby ropy vyčerpají rychleji, než jsme si mysleli, jelikož si tyto miliardy lidí plní své sny o velkých domech a terénních vozech. Je něco takového možné?

Jistě, Čína, Indie i některé další nové ekonomiky zaznamenávají rychlý rozvoj. Podle expertů je však obtížné specifikovat dlouhodobé důsledky tohoto jevu pro trh energií. Příliš mnoho faktorů totiž zůstává zastřeno: rychlost růstu energetické poptávky v těchto zemích, objevy nových zásob ropy, pokroky v úsporných technologiích a v konečném důsledku i nahrazení ropy jinými zdroji energie.