7

Opouštějí americké nadnárodní firmy USA?

BERKELEY – Na nedávné konferenci ve Washingtonu prohlásil bývalý americký ministr financí Larry Summers, že američtí politici by se měli soustředit na produktivní činnosti, které se odehrávají ve Spojených státech a zaměstnávají americké zaměstnance, místo aby se zaměřovali na korporace, které jsou sice právně registrované v USA, ale výrobu umísťují jinde. Citoval přitom výzkum bývalého ministra práce Roberta Reicha, jenž před více než 20 lety varoval, že zájmy nadnárodních amerických firem, které přesouvají zaměstnanost a výrobu do zahraničí, se odchylují od ekonomických zájmů země.

Se Summersem a Reichem lze snadno souhlasit v tom, že národní hospodářská politika by se měla koncentrovat na americkou konkurenceschopnost, nikoliv na prosperitu konkrétních společností. Jejich ostré oddělování hospodářských zájmů země od zájmů amerických nadnárodních společností je však zavádějící.

V roce 2009, což je poslední rok, u něhož jsou k dispozici rozsáhlá data, bylo z přibližně 30 milionů firem působících v USA pouze 2226 firem amerických a nadnárodních. Tyto firmy obvykle bývají velké, jsou výrazně orientované na kapitál, výzkum a obchod a nesou zodpovědnost za disproporčně vysoký podíl hospodářské činnosti v USA.

V roce 2009 představovaly americké nadnárodní firmy 23% přidané hodnoty v soukromém (nebankovním) sektoru americké ekonomiky, dále 30% kapitálových investic, 69% výzkumu a vývoje, 25% mezd vyplácených zaměstnancům, 20% pracovních míst, 51% vývozu a 42% dovozu. Průměrná mzda 22,2 milionu amerických zaměstnanců pracujících v amerických nadnárodních společnostech činila toho roku 68 118 dolarů – což bylo zhruba 25% nad průměrem celé ekonomiky.