Wedding in Arab country

Osamělý arabský dav

PAŘÍŽ – Kolumbijský filozof Santiago Castro-Gómez označuje v knize Arogance nulového bodu výrok „Myslím, tedy jsem,“ který v roce 1637 pronesl René Descartes, za okamžik, kdy se bílí Evropané povýšili nad Boha coby jediní arbitři poznání a pravdy. Od tohoto zlomového bodu se začali pokládat za pozorovatele, jejichž vědecké metody, mravní zásady a etika mají navrch nad ostatními kulturami.

Kulturní „nulové body“ jsou důležité, protože slouží jako dělicí čára – jako zřetelná demarkační linie, která odděluje „předtím“ a „potom“ a má zásadní vliv na vývoj soukromého a veřejného života. Je tedy poučné zamyslet se nad důsledky Castro-Gómezova konceptu pro arabský svět. Lze tvrdit, že značnou část problémů tohoto regionu lze připsat absenci původního „nulového bodu“, na němž by se dala pevně založit moderní kultura.

Americký sociolog David Riesman identifikoval v knize Osamělý dav tři široké kulturní typy: kultury orientované na tradice, které hledají oporu ve zděděných rituálech, mravních zásadách a hodnotách, dále kultury orientované dovnitř, v nichž se lidé chovají v souladu s vlastními soběstačnými hodnotami, a kultury orientované na druhé, které reagují převážně na vnější normy a vlivy vrstevníků. Riesmanův rámec nachází odezvu zejména v dnešním arabském světě, kde rostoucí gramotnost a rychlé pokroky v oblasti komunikačních technologií vyvolaly vichřici vzájemně si konkurujících kulturních interpretací, přičemž trojice Riesmanových typů soupeří o možnost definovat budoucnost regionu.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/4Bzpg4h/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.