2

Breng het Arabisch onderwijs online

DUBAI – Onderwijs is al lange tijd een grote uitdaging voor de Arabische wereld, met onvoldoende toegang tot scholen van hoge kwaliteit, wat bijdraagt aan een steeds groter tekort aan vaardigheden dat veel jongeren, zelfs afgestudeerden, werkloos en hopeloos achterlaat. In een regio die wordt geplaagd door conflict en wanorde zal het aanpakken van deze problemen niet makkelijk worden. Maar met een gedurfde en innovatieve benadering is het mogelijk.

Er bestaat vanzelfsprekend geen enkele strategie die op zichzelf gegarandeerd alle educatieve uitdagingen van de Arabische wereld tegemoet kan treden. Bij de net opgerichte Abdulla Al Ghurair Foundation for Education, die beschikt over 1,1 miljard dollar en een mandaat om kansen voor jonge Arabieren te verbreden door ze te voorzien van beurzen, hebben we lang nagedacht over de effectiviteit – en kosteneffectiviteit – van de verschillende mogelijke benaderingen. En één optie steekt met kop en schouders boven de andere uit: online-onderwijs.

De Arabische landen boeken al snelle vooruitgang in het uitbreiden van de toegang tot internet. Er wordt verwacht dat er in 2018 in de Arabische wereld ongeveer 226 miljoen internetgebruikers zullen zijn, wat meer dan 55% van de bevolking is en bijna 7% meer dan het mondiale gemiddelde. Maar de ruime meerderheid van jongeren gebruikt internet voor sociale media, in plaats van economische of educatieve doelen. In deze zin missen ze grote kansen, speciaal gegeven de grote stappen die zijn gemaakt in het verbeteren van de effectiviteit en aantrekkelijkheid van online-onderwijs.

’s Werelds beste universiteiten onderwijzen tegenwoordig computerwetenschap en technische cursussen online. En anders dan het heersend beeld doet vermoeden zijn dit geen twee uur lange online-hoorcolleges zonder praktische component. In plaats daarvan bestaan ze uit korte video-tutorials, interactieve activiteiten om concepten te oefenen in realistische scenario’s, en testen en beoordelingen door medestudenten die studenten waardevolle feedback bieden. Dankzij dit snel evoluerende model, is online-onderwijs nu een beter alternatief voor traditioneel onderwijs dan ooit tevoren.

Dit is goed nieuws. Het aanbieden van onderwijs via internet-technologieën lost namelijk een aantal van de kernproblemen op waar de onderwijssystemen van Arabische landen momenteel mee te maken hebben.

Om te beginnen is er alleen al de omvang van de groep jonge mensen die behoefte heeft aan betaalbare toegang tot onderwijs. Zodra een gemeenschap internettoegang krijgt, zoals in de Arabische wereld steeds meer gebeurt, is het opschalen van online-onderwijs om de miljoenen jongeren te bereiken die momenteel niet naar school gaan of geen toegang hebben tot instellingen van hoge kwaliteit relatief goedkoop te realiseren.

De weinige kwalitatief goede instellingen voor hoger onderwijs in de Arabische wereld zouden zoveel studenten zeker niet kunnen accommoderen. En zelfs als ze dit zouden kunnen, willen ze het misschien niet. We hebben met eigen ogen gezien hoe universiteiten in de regio en over de hele wereld de deuren dichtgooien voor vluchtelingen uit Syrië en andere landen, door ze te dwingen enorme bureaucratische en financiële hindernissen te overkomen.

De tweede uitdaging is de lage kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden. Veel te lang hebben de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs in de regio geopereerd zonder aan te hoeven tonen dat het geboden onderwijs voldoet aan mondiale kwaliteitsstandaarden en verwachtingen. Met online-onderwijs zou het veel makkelijker worden om de vooruitgang te meten en te verzekeren dat studenten kennis en echt bruikbare vaardigheden verwerven.

Tegelijkertijd kan online-onderwijs de introductie van nieuwe en innovatieve onderwijs- en leermethoden faciliteren. Zo zou bijvoorbeeld een vermindering van het traditionele doceren en lesstof in het hoofd stampen ruimte kunnen creëren voor de vormen van gepersonaliseerd onderwijs op eigen tempo en beoordelingsmethoden die worden gebruikt door hoogleraren die Massive Open Online Courses aanbieden op EdX en andere onderwijsplatforms.

Ten derde heeft de Arabische wereld te maken met de uitdaging continu onderwijs aan te bieden. Om te kunnen bloeien in de huidige snel veranderende economische omgeving, waar technologie veel banen overbodig maakt en grotere specialisatie beloond wordt, moeten werknemers overal ter wereld hun vaardigheden constant blijven opwaarderen of uitbreiden.

Zoals het er nu voorstaat kunnen in de Arabische wereld alleen rijke jonge mensen die geen persoonlijke verplichtingen hebben zoals gezinnen of banen een leven lang leren, en dan in de vorm van universitaire diploma’s van topuniversiteiten. Open online-cursussen kunnen het speelveld gelijker maken door het aanbieden van erkende vakdiploma’s die het carrièreperspectief van mensen verruimen.

Met dit alles in ons achterhoofd hebben we het Al Ghurair Open Learning Scholars Program opgezet, gericht op het voor de Arabische jeugd beschikbaar maken van het beste onderwijs ter wereld door middel van programma’s voor online-diploma’s. We leggen de lat meteen hoog, door onze eerste samenwerking op te zetten met MIT, leider in openbaar online-onderwijs.

Samen zullen MIT en de Open Learning Scholars twee nieuwe ‘Micromasters’-programma’s creëren die bestaan uit cursussen van 12 weken over zogeheten STEM-vakken (natuurkunde, technologie, techniek, en wiskunde) die momenteel niet in de Arabische wereld onderwezen worden. We verwachten dat deze programma’s - die toegankelijk zijn voor jongeren in de Arabische wereld en daarbuiten – grote aandacht zullen trekken van studenten en krachtig ondersteund zullen worden door werkgevers.

Maar om de impact van onze investeringen te maximaliseren moeten de opvattingen over online-onderwijs veranderen, wat een gezamenlijke inspanning zal vereisen van onderwijsinstellingen, de overheid, en de private sector. Arabische onderwijsinstellingen moeten dan ook de ontwikkeling van online-programma’s van hoge kwaliteit beginnen te exploreren. Regeringen op hun beurt zouden hun houding tegenover de erkenning van online-onderwijs dat wordt geleverd door geloofwaardige en internationaal erkende instellingen moeten heroverwegen. Wat actoren uit de private sector betreft zal de sleutel zijn om werknemers te belonen met diploma’s en certificatie behaald door middel van online-programma’s.

Ondertussen zal de Abdulla Al Ghurair Foundation for Education een georkestreerde inspanning ondernemen om innovatieve STEM-diploma’s aangeboden door ‘s werelds beste universiteiten beschikbaar te maken voor de Arabische jeugd. Als we dit niet doen riskeren we dat de meerderheid van de Arabische jongeren achtergesteld zal blijven.

Vertaling Melle Trap