Dog California Drought Jeremy Woodhouse/Getty Images

Řekni, kde ty vody jsou, co se s nimi mohlo stát?

MANILA – Žijeme na vyprahlé planetě. Zemědělci obdělávají aridní pastviny a tvůrci politik se trápí nad prázdnými přehradami, vyschlými řekami a žíznivými městy. Tím se přitom světového problému s vodou dotýkáme jen na povrchu, a to doslova. Vysychají i podzemní zvodně, které představují světovou zásobní nádrž na vodu. Půjde-li to tak dál, důsledky by mohly být strašlivé, zejména pro rychle rostoucí Asii s napjatými vodními zdroji.

Podzemní zvodně jsou zásobárny vody uložené hluboko pod povrchem, v propustných horninách, půdě či písku. Obsahují zhruba stonásobek objemu vody, která se nachází na povrchu planety, v potocích, jezerech, řekách a mokřadech. Pokud se nacházíte ve střední Africe, Jižní Americe či v některých částech Evropy, nejspíš je nějaká jen pár set stop pod vámi.

Zdroje povrchové vody jako odsolená mořská voda či recyklovaná odpadní voda nedokážou zaplnit globální mezeru mezi nabídkou vody a poptávkou po ní, která podle odhadů do roku 2030 dosáhne 40 %. Rostoucí měrou se proto pro účely zemědělství, energetiky a denní spotřeby v rychle rostoucích městech (urbánní Asie se rozrůstá tempem 120 000 lidí za den) využívají podzemní zvodně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/nP1BHBB/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.