3

Realismus v otázce Severní Koreje

BERLÍN – Svět má za úkol vyřešit severokorejské řinčení zbraněmi – a skutečnost, že proti němu stojí zbídačelá a v podstatě poražená země, mu tento úkol nijak neulehčuje. Naopak: právě za takových okolností je naprosto nezbytná klidná prozíravost.

Genialita habsburského knížete Klemense von Metternicha spočívala v tom, že při vytváření rámce nového mezinárodního uspořádání po napoleonských válkách netlačil poraženou Francii do kouta. Snažil se sice odradit Francouze od jakékoliv možné obrody, avšak zároveň obnovil předválečné francouzské hranice.

Naproti tomu vítězové první světové války, jak ostatně tvrdí i Henry Kissinger, nedokázali poražené Německo ani odradit, ani mu poskytnout motiv, aby přijalo Versailleskou smlouvu. Místo toho mu nastolili tvrdé podmínky v naději, že ho natrvalo oslabí. Víme, jak tento plán skončil.

John F. Kennedy byl spíše metternichovského ražení. Během kubánské raketové krize se nesnažil Sovětský svaz ponížit ani nad ním dosáhnout totálního vítězství. Spíše se vcítil do situace Nikity Chruščova a souhlasil s návrhem, že výměnou za stažení sovětských raket z Kuby tajně demontuje americké rakety v Turecku a Itálii. Jeho pragmatismus zabránil třetí světové válce.