Realismus v otázce Severní Koreje

BERLÍN – Svět má za úkol vyřešit severokorejské řinčení zbraněmi – a skutečnost, že proti němu stojí zbídačelá a v podstatě poražená země, mu tento úkol nijak neulehčuje. Naopak: právě za takových okolností je naprosto nezbytná klidná prozíravost.

Genialita habsburského knížete Klemense von Metternicha spočívala v tom, že při vytváření rámce nového mezinárodního uspořádání po napoleonských válkách netlačil poraženou Francii do kouta. Snažil se sice odradit Francouze od jakékoliv možné obrody, avšak zároveň obnovil předválečné francouzské hranice.

Naproti tomu vítězové první světové války, jak ostatně tvrdí i Henry Kissinger, nedokázali poražené Německo ani odradit, ani mu poskytnout motiv, aby přijalo Versailleskou smlouvu. Místo toho mu nastolili tvrdé podmínky v naději, že ho natrvalo oslabí. Víme, jak tento plán skončil.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/WoqQVGh/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.